PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

TVET adalah salah satu program yang menggabungkan pendidikan dan latihan yang memberikan pengetahuan dan kemahiran untuk pekerjaan. Dalam era teknologi maju ini, Malaysia memerlukan pekerja yang lebih mahir. dipandang sebagai alat untuk meningkatkan produktiviti dan pengurangan kemiskinan di rantau ini. Shen Jai TVET College menyediakan program vokasional untuk pelajar mengembangkan diri sebelum menghadapi persekitaran kerja.